Kategorijos
Uncategorized

Linksmi anekdotai 2022-02-04

Pas gydytoją ateina pacientas ir skundžiasi, kad jam skauda tarp menčių.

– Rūkote?

– Ne.

– Geriate?

– Ne.

– Su moterimis žaidžiate?

– Taip pat ne.

– Hmm… matyt, jau sparneliai pradėjo kaltis…


17-metis Tadas savo draugui:

– Mano senelis buvo teisus, sakydamas, kad neturėčiau lankytis naujajame naktiniame klube, nes ten yra dalykų, kurių man negalima matyti.

– Ir ką gi tu pamatei?

– Savo senelį.


Įlipa į autobusą hipis, žiūri, sėdi gan simpatiška vienuolė. Hipis prisėdo šalia ir sako:

– Ei, mažule, gal pažaiskim?

Vienuolė pasipiktinusi atsako:

– Jūs ką?! Aš juk Dievo tarnaitė!

Ir atsistojusi išbėgo. Viską girdėjęs autobuso vairuotojas sako hipiui:

– Ta vienuolė kiekvieną trečiadienį eina į kapines melstis, tu nueik į tas kapines, apsimesk Dievu, teisėtu jos vyru, ir paprašyk atlikti žmonos pareigą.

Hipis nuėjo trečiadienio naktį į kapines, žiūri, tikrai vienuolė meldžiasi. Jis užsimetė ant savęs antklodę, priėjo arčiau ir sušuko:

– Ooo! Aš Dievas, teisėtas tavo vyras! Dabar atlik žmonos pareigą!

Vienuolė sutiko, tik paprašė, kad būtų analinukas. 

Kai viskas buvo baigta, hipis nusimetė antklodę ir sako:

– Cha Cha! Aš hipis!

O vienuolė nusiėmė abitą ir sako:

– Cha Cha! O aš autobuso vairuotojas!

Kategorijos
Uncategorized

Ilgi anekdotai 2022-01-29

Susituokė du jaunavedžiai. Po kurio laiko paaiškėjo, kad jaunikis nė bum bum apie tą reikalą. Žmona bando ir taip paaiškinti ir kitaip, bet nieko neišeina.

Nusivylusi žmona vaikščiodama mieste sutiko močiutę.

–Kas atsitiko, vaikeli?

Žmona viska papasakojo.

–Tu nesijaudink, – sako močiutė, – grįžk namo, griūk į lovą ir apsimesk, kad sergi. Tada jis, aišku, susirūpins, o tu atsiųsk jį pas mane.

Žmona grįžo namo, griuvo į lovą ir apsimetė, kad stipriai serga. Vyras, aišku, labai susirūpino.

–Tu nueik pas tą senutę, senas žmogus gal žinos ką daryti. – Pasakė žmona.

Kai vyras nuėjo pas senutę, ji pasakė:

–Tu turi stebuklingą šaknelę, kuri ligas gydo. – Ir papasakojo naudojimo instrukciją.

Vyras grįžo namo, pamylėjo žmoną. Žmona atsikelia skaisti, laiminga, o vyras toks nuliūdęs.

–Kas atsitiko? Nesidžiaugi, kad pasveikau?

–Ech, kad būčiau žinojęs, kad tokią šaknelę turiu, tai nei tėvas būtų mires, nei karvė nugaišus.

Kategorijos
Uncategorized

Politiniai anekdotai 2022-01-26

– Pone, norėtume paimti iš jūsų interviu.

– Ką? Kodėl iš manęs? Aš juk niekuo neypatingas. Turiu šeimą, normalų darbą, stogą virš galvos. Ko jūs iš manęs norite?

– Bet, pone Prezidente…

https://youtube.com/watch?v=8wsL0gZHAyc
Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie Petriuką 2022-01-25

Vyksta anatomijos pamoka. Mokytoja vaikams:

– Nagi, vaikučiai, pasakykit jūs man, koks organas žmogui naudingiausias?

Petriukas kelia ranką. Mokytoja:

– Petriuk, nuleisk ranką, žinau ką tu nori pasakyti. A, va Maryte, prašau.

Marytė:

– Tamsta mokytoja, aš manau, kad pats naudingiausias organas yra širdis.

– Taip, teisingai, Maryte, širdis labai naudingas organas. Už tai aš tau rašau dešimt, sėskis. Prašau, vaikučiai, kas dar žinot kokį naudingą organą?

Vėl Petriukas kelia ranką. Mokytoja:

– Petriuk, greitai nuleisk ranką, begėdi tu. Va, matau Onutė nori pasakyti, prašau Onute.

Onutė:

– Aš manau, kad svarbiausias organas yra plaučiai.

– Taip, labai gerai Onute, ir tau dešimt, sėskis, kas dar?

Niekas nebekelia rankos, tik Petriukas vienas. Mokytoja:

– Na, gerai, Petriuk, bet žinok, jei pasakysi tai, apie ką aš galvoju, tai pats žinai, kas už tai tau bus.

Petriukas:

– Tamsta mokytoja, aš manyčiau, kad žmogui svarbiausia yra oda.

– Kaip tai oda, kas čia dabar, paaiškink Petriuk.

– Na matot, mokytoja, jei nebūtų odos, tai kiaušinius reiktų rankoj neštis.


Mokytojas:

– Vaikai, atsistokite, kas save laikote kvailais.

Po kelių minučių atsistoja Petriukas.

Mokytojas:

– Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas?

– Ne… Bet nepatogu, kai jūs vienas stovite…

Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie mokyklą 2022-01-25

– Mama, daugiau į tą mokyklą neisiu!

– Kodėl, sūnau?

– Aštuntokai mane nustūmė nuo laiptų, o septintokės apžnaibė.

– Bet sūnau, tu negali neiti į mokyklą. Visų pirma – tau jau keturiasdešimt, o antra – tu mokyklos direktorius!


Fizinio mokytojas sako mokiniams:

– Na, kurie iš jūsų rūko, išeikit į priekį.

Keli mokiniai išeina, kiti stovi vietoje.

– Dabar, kol mes parūkysime, visi apibėgs penkis ratus aplink stadioną.


– Siūlau įvesti lytinio švietimo pamokas mokykloje. 

– Kam?

– Na, mes turime kažkaip vilioti vaikus į mokyklą.

Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie Petriuką 2022-01-24

Petriukas autobuse šniurkščioja nosimi. Viena dama susierzinusi kreipiasi į jį:

– Mano mažasis drauge, ar tu neturi nosinės?

Petriukas su nepasitikėjimu atsako:

– Turiu, ponia. Bet aš jos niekada neskolinu.


Ateina pirmadienį Petriukas į mokyklą. Mokytoja klausia:

– Kodėl penktadienį nebuvai mokykloje?

– Senelis mirė.

– O kaip mirė?

– Na, namie kilo gaisras, mes visi jauni išbėgome į lauką, o senelis pasiliko namie.

– Tai sudegė?

– Ne, iššoko pro langą.

– Tai užsimušė?

– Ne, gaisrininkas spėjo batutą padėti, tai jis atšoko ir vėl namo.

– Tai sudegė?

– Ne, vėl atšoko ir vėl ant batuto…

– O tai kaip mirė?

– Ai, tėvas nušovė, užkniso jis ten visus.

Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie neištikimybę 2022-01-20

– Žiūrėk, jei aš pasimylėsiu su tavo žmona, tai bus tavo pralaimėjimas?

– Nea, tai bus 3:1 mano naudai.


Tėvas susiruošė važiuot į Leningradą ir sako savo vaikams, kad jei nori dovanų, tegul sugalvoja po eilėraštuką. 

Pirmas prieina Dimočka, ir sako:

– Papa jedit v Leningrad, papa kupit samokat…

– Gerai, – sako tėvas, – nupirksiu tau šitą dovanėlę.

Antra prieina Mašenka:

– Papa jedit v Leningrad, papa kupit šokolad…

– Gerai, Mašenka, nupirksiu ir tau šokolado.

Na ir paskutinis prieina Vovočka:

– Papa jedit v Leningrad, papa kupit mne moped…

Tėvas ir sako:

– Vovočka, pagalvok dar truputį, kad nelabai sutampa tas eilėraštukas…

Vovocka pagalvojo, pagalvojo ir sako:

– Papa jedit v Leningrad, mamin hahal budet rad… mamin hahal naš sosed, papa kupit mne moped…

Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie ežiuką 2022-01-19

Eina ežiukas mišku ir kartoja sau:

– Aš stiprus, aš stiprus, aš labai stiprus.

Ateina iš priekio meška, pasižiūri į ežiuką ir, kad spirs – tas ir nuskrido… 

Atsistojo ežiukas, nusivalė dulkes ir taria sau:

– Tačiau labai lengvas…


… nulipa ežiukas nuo kaktuso: 

– Taip apsirikti….


Susitinka du ežiai, vienam sutvarstyta letena.

– Kas atsitiko?

– Nieko, pasikasyti norėjau.

Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie gydytojus 2022-01-18

– Daktare, sakykit, man gripas?

– Taip.

– Kiaulių?

– Taip, kiaulių, nes tik kiaulė galėjo kviesti greitąją 4 ryto, turėdamas temperatūros 36,7…


Ateina žmogeliukas pas daktarą. 

Daktaras, net nepakėlęs akių į pacientą:

– Nusirenkite.

Paima zelionkos, priena prie paciento ir nudažo jo vieną kiaušinį žaliai. Tuomet grįžta prie stalo ir kažką užrašęs į ligonio istorijos kortelę paduoda pacientui ir liepia nueiti į kitą kabinetą. 

Na, žmogelis nueina, ten kitas daktaras. Atsiverčia kortelę, perskaito rimtu veidu ir liepia vėl nusirengti. Žmogelis vėl visas nusirengia. Daktarėlis paima raudoną rašalą ir nudažo kitą kiaušinį raudonai. Kažką parašo į kortelę ir siunčia grįžti į ankstesnį kabinetą. 

Žmogelis išeina iš kabineto ir nutaria paskaityti, kas toje ligonio kortelėje parašyta. Atsiverčia ir mato:

„Sveikinu jus kolega su Šv. Velykom.”

„Dėkui jus taip pat.”

Kategorijos
Uncategorized

Anekdotai apie blondines 2022-01-18

Vyras su įspūdingo grožio blondine užsuka į brangiausią kailių parduotuvę Beverly Hills rajone.

– Parodykite poniai brangiausius audinės kailinius, – tarė vyras pardavėjui.

Tas atneša puikius kailinius. Moteris apsivelka švytėdama iš džiaugsmo.

– Šie kailiniai verti 85.000 dolerių, – sako pardavėjas.

– Jokių problemų! Aš tuoj išrašysiu čekį.

– Labai gerai. Šiandien šeštadienis. Kailinius galėsite pasiimti pirmadienį, kai bankas patvirtins čekį.

Pora išeina, o pirmadienį vyras vėl pasirodo parduotuvėje. Pamatęs vyrą pardavėjas neišlaiko:

– Kaip jums ne gėda čia pasirodyti? Jūsų sąskaita tuščia!

– Aš tik atėjau jums padėkoti už geriausią savaitgalį mano gyvenime.